Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

Cena za kilowatogodzinę dla firm

Jest co najmniej kilka czynników, które mają wpływ na cenę prądu dla odbiorców biznesowych.

Rachunek za prąd

Fakturę za energię elektryczną można podzielić na dwie części, co więcej jeśli zmieniliśmy sprzedawcę to w większości przypadków otrzymujemy 2 rachunki – jeden za opłaty dystrybucyjne oraz drugi za zużytą energię elektryczną. Generalnie zwiększa się udział opłat za usługi dystrybucji energii w rachunku. Stawki te zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jak zmniejszyć zatem te opłaty? Zapewne pomoże weryfikacja mocy umownej i energii biernej oraz dopasowanie taryfy energetycznej. W przypadku części sprzedażowej można zmienić sprzedawcę energii, na takiego który proponuje niższą cenę za 1 kWh. O tym więcej na https://energiadirect.pl/poradniki/ile-kosztuje-kilowat-pradu

Hurtowa cena energii

W przypadku większych odbiorców energii wiele do „powiedzenia” mają ceny energii na rynku hurtowym. Chodzi tu głównie o kontrakty terminowe, czyli umowy dwustronne gdzie sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia energii w określonej ilości, czasie i po ustalonej cenie, a nabywca jest zobowiązany do jej zakupu.

Podatki

Na cenę energii elektrycznej wpływ mają również podatki: VAT i akcyza. Warto tutaj wspomnieć także o kosztach praw majątkowych – certyfikatach pochodzenia energii.

Inne czynniki

Pozostałe czynniki mają niewielki wpływ na cenę energii elektrycznej. Do nich można zaliczyć koszty zakupu energii na bilansującym rynku. Na ostateczną cenę wpływa także naturalnie marża sprzedawcy energii elektrycznej. Lista sprzedawców dostępna na https://energiadirect.pl/sprzedawcy