Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

Co to są grupy taryfowe?

Zastanawiałeś się od czego zależy przynależność do grupy taryfowej? Jakie są rodzaje grup taryfowych?

O grupie taryfowej

Grupa taryfowa to odbiorcy pobierający energie elektryczną, dla których stosuje się ten sam cennik. Przynależność do danej grupy taryfowej jest uzależniona głównie od mocy umownej oraz napięcia zasilania.

Rodzaje grup taryfowych

Wyróżniamy kilka grup taryfowych. Grupa taryfowa jest oznaczana literą oraz cyfrą.

A – oznacza poziom WN, znamionowe napięcie wynosi to 110 kV. Do tej grupy należą najwięksi konsumenci energii, czyli huty, kopalnie, stocznie itp.

B – to poziom SN, napięcie znamionowe jest wyższe od 1 kV, ale niższe niż 110 kV. Do tej grupy są sklasyfikowani np. stacje paliw, centa handlowe i szpitale.

C – poziom nn, tutaj napięcie nie wynosi więcej niż 1 kV. W grupie taryfowej C znajdują się sklepy, banki, przychodnie zdrowia.

W przypadku G i R należy podkreślić, że są one niezależne od poziomu napięcia zasilania.

G – w grupie taryfowej G są sklasyfikowane wszystkie gospodarstwa domowe. Do tej grupy taryfowej należą także te lokale jak np. internaty, plebanie, domy opieki społecznej. Więcej o taryfie G11 https://energiadirect.pl/taryfy/grupa-taryfowa-g11

R – ta grupa taryfowa jest stosowania w przypadku chwilowego miejsca poboru prądu, tam gdzie nie ma na stałe liczników. Chodzi to o takie sytuacje jak np. plan filmowy, cyrk.

Następnym składnikiem grupy taryfowej są cyfry.

Cyfra pierwsza to jest albo 1 albo 2.

1 – pojawia się w przypadku wartości umownej mocy mniejszej niż 40 kW, z kolei zabezpieczenie podlicznikowe nie przekracza 63 A.

2 – oznacza, że wartość mocy umownej jest większa niż 40 kW,  natomiast zabezpieczenie przelicznikowe wynosi więcej niż 63 A.

Na ostatnim miejscu symbolu grupy taryfowej jest cyfra, która oznacza liczbę stref. 1 – oznacza taryfę jednostrefową, 1 – dwustrefową a 3 – trzystrefową.