Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

Jak działa pompa ciepła

Najtrafniejszym opisem działania pompy ciepła jest porównanie jej działania do lodówki bądź klimatyzatora. Urządzenia te bowiem działają na tych samych zasadach. Jak czytamy na wikipedia.pl – „w chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest „wypompowywane” z wnętrza aby obniżyć temperaturę, następnie jest oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” natomiast ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Aby „zmusić” ciepło do płynięcia w odwrotnym kierunku (od temperatury niższej do wyższej) należy z zewnątrz dostarczyć energii do napędu sprężarki gazy roboczego.”

Pompa ciepła o wielkości małej lodówki instalowana jest w domu jako urządzenie grzewcze – źródło ciepła. Do pompy ciepła doprowadzany jest obwód wymiennika umieszczonego w gruncie oraz obwód grzewczy, niektóre urządzenia zdolne są do podgrzewania wody użytkowej, wtedy posiadają jeszcze jedną parę złącz. W gruncie umieszczany jest duży wymiennik ciepła (tzw. Dolne Źródło Ciepła), składający się najczęściej z kilkuset metrów rur, ułożonych poziomo lub umieszczonych w odwiertach pionowych. W tych rurach znajduje się niezamarzający płyn, zazwyczaj wodny roztwór glikolu.

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.

Roztwór niezamarzający trafiając do Pompy Ciepła posiada temperaturę zbliżoną do temperatury w gruncie (zazwyczaj 4 do 10oC). Oddaje część ciepła (zostaje schłodzony uzyskując często temperaturę ujemną) a następnie przepływa ponownie przez Dolne Źródło Ciepła uzyskując znowu temperaturę gruntu. Ogrzewając się odbiera on ciepło z gruntu, który jest przez cały rok cieplejszy niż płyn po ochłodzeniu. Następnie ta energia cieplna jest odbierana przez wymiennik ciepła znajdujący się wewnątrz pompy ciepła, w sposób znany np. z lodówek i chłodziarek.

W wewnątrz pompy ciepła za wymiennikiem zasilanym przez dolne źródło ciepła znajduje się czynnik chłodniczy. W postaci cieczy przepływa on do parownika, w którym odparowując przejmuje ciepło z glikolu ogrzanego w wymienniku gruntowym.

Następnie gaz ten trafia do sprężarki, która podnosi się jego ciśnienie a zarazem temperaturę. Wraz ze wzrostem ciśnienia gazu wzrasta jego temperatura. W trzecim etapie gorący gaz trafia do skraplacza, w którym oddaje ciepło do płynu obiegu grzewczego CO.

Skroplona ciecz z wymiennika pod dużym ciśnieniem trafia do zaworu dławiącego, gdzie następuje powtórne zmniejszenie ciśnienia. Z Pompy Ciepła otrzymujemy w tym procesie kilka razy więcej energii cieplnej niż dostarczonej  do niej energii elektrycznej. Wynika to z zasady działania tego urządzenia.

Ciepło odbierane jest z gruntu przez glikol i to ciepło w całości (wyjąwszy niewielkie straty po drodze) zasila grzejniki czy ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo jeszcze energia elektryczna zużyta na napęd samej pompy ciepła zamieniana jest w urządzeniu na ciepło, dzięki czemu ciepła użytecznego jest jeszcze więcej.

Zobacz: Ile wynosi obecnie cena kWh, na https://energiadirect.pl/

Zalety pomp ciepła 

 1. wysoki współczynnik efektywności COP,
 2. najniższe koszty eksploatacyjne (do 50% w porównaniu do gazu GZ50),
 3. możliwość pracy sytemu w drugiej taryfie,
 4. przyjazne środowisku naturalnemu – brak negatywnego oddziaływania (CO 2 ,No x ),
 5. długa żywotność systemu (do 20 lat, brak konieczności modernizacji urządzenia po kilkunastu latach eksploatacji),
 6. uniezależnienie od dostawców paliw (olej, gaz),
 7. stabilne parametry energii elektrycznej w przeciwieństwie do częstych zmian jakości gazu i oleju (zmienności wartości opałowej),
 8. brak konieczności corocznych przeglądów serwisowych (czyszczenia palników, korekcji jego ustawień, itd…),
 9. brak konieczności instalacji i wymiany (co kilka lat) wkładów kominowych,
 10. prostota zabudowy,
 11. dodatkowe korzyści eksploatacyjne: klimatyzacja pomieszczeń w przypadku zastosowania centrali wentylacyjnej lub rekuperacyjnej,
 12. brak przewymiarowania urządzeń grzewczych dobranych do potrzeb obiektu, nie traci sprawności w okresie eksploatacji
 13. komfort użytkowy systemów grzewczych niskotemperaturowych.

Korzyści płynące z pompy ciepła

Bardzo niskie koszty eksploatacji: niższe koszty ogrzewania i przygotowania cieplej wody użytkowej, niż w przypadku systemów ogrzewania: gazowego, olejowego lub elektrycznego.

Bezpieczeństwo: brak spalin, brak łatwopalnych mediów.

Bezobsługowość: pompa ciepła nie wymaga (poza energia elektryczna) dostarczania paliwa, a całość pracy kontrolowana jest przez wbudowany sterownik.

Ekologia: najwyżej 25% energii potrzebnej do pracy pobierane jest z sieci elektrycznej (reszta to w pełni odnawialna energia zakumulowana w ziemi).

Komfort i wygoda w użyciu: możliwość zadawania wielu parametrów związanych z praca pompy ciepła: programowanie zmian temperatury pomieszczeń i cieplej wody użytkowej – tzw. system obniżeń).

Możliwość chłodzenia pomieszczeń: za pomocą pompy ciepła lub tylko jej dolnego źródła.

Długa żywotność eksploatacyjna: ponad 17 – 20 lat.

Zastosowanie pomp ciepła

 • ogrzewanie budynków jedno i wielorodzinnych
 • ogrzewanie budynków komunalnych (szkoły, szpitale itp.)
 • ogrzewanie obiektów sakralnych
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych
 • możliwość wykorzystania w ogrodnictwie, warzywnictwie i rekreacji