Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

O nas

Porównanie cen energii elektrycznej

porównanie cenJak to działa nasz portal?

Rankingcenpradu.pl jest stroną, która pozwala porównać setki cen usług na prąd, a w przyszłości może i na gaz. W ten sposób można zoptymalizować swoje wydatki i zyskać spore oszczędności.

Jak porównujemy?

Porównanie nie jest proste, wystarczy wybrać sprawdzić tabelę rankingową. Przedstawia ona ceny prądu wraz z opłatami dodatkowymi. Algorytm opracowany przez porównywarkę cen EnergiaDirect.pl pozwala na porównanie najlepszych ofert na rynku. Aktualizacja przeprowadzana jest za każdym, kiedy tylko do sytemu wprowadzane są nowe oferty.

Do ceny podanej należy dodać jeszcze dodatkowe koszty takie jak podatki, akcyzę, opłatę OZE czy opłaty dystrybucyjne. Rosą one wraz z większym profilem zużycia.

Brak prowizji

Korzystanie z portalu jest całkowicie darmowe. Nawet, jeśli zdecydujesz się na kontakt z przedstawicielem firmy, która ma najlepsze stawki, to zapewnimy, że jest to całkowicie darmowe. Sprawdź, więc, czy w bezpośrednim kontakcie sprzedawca może zaproponować Ci coś bardziej atrakcyjnego.

Wiele rodzin odczuwa kryzys gospodarczy, dlaczego chce zacząć oszczędzać redukując wydatki gospodarstwa domowego. A skoro rachunki za prąd są coraz wyższe to oszczędzanie stało się priorytetem. W tym celu ważne jest, aby dowiedzieć się, jak uzyskać maksymalne oszczędności na rachunku za energię elektryczną i gdzie znaleźć najlepsze oferty. Korzystając z wyszukiwarki cenowej domu zyskujesz wiedzę na ten temat.

Jak znaleźć najlepsze ceny domu

Internet działa teraz cuda. Zapoznanie się z ofertą jest prostsze, nie musisz nawet wychodzić z domu. Dodatkowo za pośrednictwem naszej strony zyskujesz przewodnik jak oszczędzać energię, plus kilka wskazówek na temat tego jak działa rynek energii.

Metodologia obliczeń

 1. Ranking ofert sprzedawców energii elektrycznej dla domu powstał w oparciu o zestawienie przygotowane przez porównywarkę cen EnergiaDirect.pl, który podjął się znalezienia najatrakcyjniejszej oferty energetycznej dla taryfy G11 (taryfa dla gospodarstw domowych, taryfa jednostrefowa ).
 2. W rankingu zostały zaprezentowane oferty, których cenniki można odnaleźć na stronach internetowych sprzedawców prądu.
 3. W celu maksymalnego ułatwienia porównania dostępnych na rynku ofert energetycznych w rankingu znalazły się tylko stawki za kWh obowiązujące w taryfie jednostrefowej (G11). Taryfa ta cechuje się stałą stawką za kWh przez całą dobę.
 4. Oprócz porównywania cen energii ocenie zostały poddane inne opłaty miesięczne, które wpływają na wysokość rachunku za energię czynną.
 5. Pod uwagę brano wysokość wszystkich cen za kWh i innych opłat, które czasami kilkukrotnie zmieniają się w trakcie trwania umowy.
 6. Ocenie zostały poddane także usługi dodatkowe i bonusy (rodzaj, zakres, warunki korzystania) realizowane w ramach umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
 7. Prezentowane w tabelach ceny i stawki energii elektrycznej dotyczą jedynie sprzedaży energii elektrycznej i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – 23%. W tabeli nie uwzględniono opłat za dystrybucje energii elektrycznej – dystrybutora nie można zmienić.
 8. W rankingu całkowicie pominięto trudno mierzalne elementy ofert, takich jak np. jakość obsługi klienta, ilość punktów obsługi klienta.
 9. O miejscu w tabeli nie decydowała tylko cena energii elektrycznej, ale i także wysokość opłat miesięcznych, okres trwania umowy oraz obecność dodatkowych usług oraz bonusów.

Komentarz do wyników

 1. Rzetelne wyliczenie całościowych opłat za energię elektryczną odbywa się jedynie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, znajomości stawek za kilowatogodzinę jak i dopłat dodatkowych. Aby ustalić te ostatnie należy dokładnie przyjrzeć się umowie i cennikowi. Dostępne w Internecie rankingi ofert prądu zwykle są tworzone na podstawie symulacji tj. przyjętych założeń takich jak szacowane zużycie, które przecież nie jest na jednym poziomie, oraz dodanie dodatkowych opłat przewidzianych w ofercie. Ta metoda ma jednak ogromny minus – gdyż trudno nam szacować zużycie, oraz nigdy nie wiadomo, na jaką ofertę (z jakimi opłatami) zdecyduje się odbiorca.
 2. Koszt średnioroczny to wynik obliczeń. Na podstawie dostępnych cenników sprzedawców i wyboru oferty według nas najbardziej korzystnej (najdłuższej, jaką oferuje dany sprzedawca) oraz przykładowego zużycia dla mieszkania jednorodzinnego, które zamieszkują trzy osoby – kształtowane zużycie 2500 kWh/rok. Dla domu jednorodzinnego, który zamieszkuje wielopokoleniowa rodzina, sześć osób – kształtowane zużycie 6200kWh/rok, przy założeniu, że proporcje zużycia wynoszą 30/70 tj. 4340kWh/1860kWh.
 3. Najkorzystniejsze ceny sprzedawcy energii są w stanie zagwarantować przy wyborze najdłuższego okresu umownego (36, 48, 60 miesięcy). Wówczas cena za kWh jest niższa niż w okresie jednego roku. Krótsze oferty (12, 24 miesiące) są u niektórych sprzedawców niedostępne.
 4. Niejednolita cena w trakcie trwania umowy znacznie utrudnia szacunki. Sprzedawcy proponują cennik, w który cena za KWh rośnie w każdym roku. Gdyby przyjąć koszt jedynie pierwszego roku trwania umowy oferta z niską ceną w pierwszym roku rozliczeniowym wypadłaby bardzo korzystnie, ale niekoniecznie rzetelnie. Dlatego na potrzeby rankingu policzyliśmy koszt energii dla każdego roku trwania umowy, następnie po podzieleniu przez ilość miesięcy (okres trwania umowy) i przemożeniu wyniku przez 12 udało się uzyskać średni roczny koszt dla danej umowy.
 5. Aby maksymalnie ułatwić porównanie dostępnych na rynku ofert w kalkulacji uwzględniono także dodatkowe opłaty, głównie opłatę handlową. W jej przypadku koszty miesięczne także są zróżnicowane. Opłata może być naliczana w stałej kwocie przez cały okres trwania umowy bądź zwiększać się wraz z kolejnym rokiem. Dlatego także należy wyliczyć jej koszt podczas całego okresu umownego, aby następnie dzieląc koszt przez okres trwania umowy zyskać jej średni koszt miesięczny a następnie roczny. Wysokość opłaty handlowej podana w kalkulacji jest podyktowana okresem trwania umowy. Jeśli sprzedawca uwzględnia jej wysokość od innych czynników np. od wystawiania rachunku w formie papierowej (Polski Prąd) to w kalkulacji przyjęto najniższy wariant, liczą, że odbiorca wybiera ofertę dla niego najkorzystniejszą.
 6. Na kalkulację kosztu śródrocznego danej oferty sprzedażowej składa się koszt energii elektrycznej (liczony brutto) wraz z kosztem opłat dodatkowych. Suma całościowa (koszt całościowy) całego okresu trwania umowy następnie został podzielony prze ilość miesięcy trwania, co dało średni koszt miesięczny, by móc obliczyć średni roczny koszt oferty.