Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

Prawa odbiorcy energii elektrycznej

Konsument może wybrać firmę energetyczną, ma prawo żądać od dostawcy zwrotu za przerwy w dostawach, wnosić reklamacje jak i pytać o wszystko dotyczące płatności za energię.

bonifikaty

Liberalizacji rynku energii już zatwierdzona

Chociaż uwolnienie rynku i podział uczestników na nim działających Mia przełożyć się na rozwoju czystej energii, spadek cen i większą świadomość konsumentów. Ponieważ konsument właśnie może wybrać jedną z firm, które będą ze sobą konkurować poprzez poprawę, jakości usług i redukcją kosztów jaką odczuje na rachunku użytkownik. Nie zawsze tak bywa, walka o klienta toczy się na innym polu, więksi sprzedawcy nie walczą o odbiorcę, chociaż reklamy pokazują się w telewizji, to nie zawsze po zapoznaniu się z ofertą odbiorca skłonny jest do niej przystać.

Rynek energii rządzi się swoimi prawami, ustawa prawo energetyczne, która kompleksowo określa zasady działania i zachowania się uczestników rynku zawiera też w treści prawa odbiorców energii, daje narzędzia aby mogli jej egzekwować.

Co z reklamacją rachunku za prąd?

Ile czasu ma przedsiębiorca energetyczny na rozpatrzenie reklamacji? Zasady dotyczące przyjmowania reklamacji ustala przedsiębiorstwo energetyczne, ale termin jej rozpatrzenia jest jednakowy dla wszytych wynosi 14 dni, od dnia wniesienie reklamacji przez odbiorcę. Brak odpowiedzi (pisemnej) w terminie oznacza, że roszczenie konsumenta jest zasadne. Dobrze dowiedz się jak wnieść reklamację. To, że Internet pełni dużą rolę w naszym życiu nie oznacza, że sprzedawca rozpatrzy pismo, jeśli wniosłeś je za pośrednictwem poczty elektronicznej, tak, więc dowiedz się jaki sposób jest przyjęty. Przedmiotem reklamacji mogą być nie tylko płatności, ale i inne kwestie, np. obsługa klienta. Rozliczenia widoczne na fakturze dotyczą nie tylko obrotu, za którym fakturuje nas sprzedawca, ale i dostaw energii. Odnośnie opłat dystrybucyjnych reklamację musisz kierować do swojego dostawcy.

Reklamacja u dostawcy, części dystrybucyjna rachunku za prąd

Dostawca energii odpowiedzialny jest za rozliczenia aktualnych taryf dla energii elektrycznej. Odbiorca energii ma prawo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie podstaw wystawienia rachunku. Zgodnie z § 42 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – zwane dalej rozporządzeniem systemowym. Dystrybutor odpowiedzialny jest w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców. Tak samo jak sprzedawca rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy mając na to  14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. Termin ten może być inny, jeśli w umowie strony taki określiły.

Przedmiotem zażaleń odbiorcy mogą być:

Niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców. Wówczas odbiorca energii może wnioskować o bonifikatę, świadczenie pieniężne. Najczęstszym przypadkiem wypłat bonifikat jest nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorców. Dostawca wypłaca wówczas bonifikatę w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy.

Kolejnym karalnym finansowo przewinieniem jest nieudzielanie odbiorcy na żądanie informacji o zasadach rozliczeń czy danych o aktualnych taryfach. Kara jest taka sama jak w przypadku braku rozpatrzenia reklamacji.

Gdy dystrybutor rozpatrzy skargę/reklamację po upływie 14 dniu, w ten sposób wydłużając sobie  przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji, to za każdy dzień zwłoki odbiorcy należy się bonifikata w wysokości 1/250.

Aby zyskać bonifikatę, należy złożyć wniosek. Jest ona przyznawana po rozpatrzeniu, dostawca ma na to 30 dni. Skoro przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2015 r. – 3783,46 zł. to 1/50 = 75,6692 zł, 1/250=15,1338 za każdy dzień zwłoki. Z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty w należnej wysokości kierujemy się na właściwy adres.

https://energiadirect.pl/zmiana-sprzedawcy