Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

Tauron nadpłata

Prognozowane rachunki za energię elektryczną nie są rzadkością, do czasu elektronicznych liczników energii to się nie zmieni. Takie rozliczenie za zużycie prądu niejednokrotnie prowadzi do powstania nadpłaty albo sporej niedopłaty. Niedopłatę musimy uregulować, ale co z nadpłata, jak ją odzyskać?

Nadpłata za pobrany prąd

Utarło się, że dostawcy energii naliczoną nadpłatę za pobraną energię elektryczną automatycznie zaliczają na poczet kolejnych rachunków. Jeśli dotyczy to kwoty kilkunastu złotych to nie ma się czym przejmować, ale co w przypadku gdy nadpłata wyniosła nawet kilkaset złotych? Odbiorca energii może zażądać od sprzedawcy prądu zwrotu nadpłaty, nawet kilkuzłotowej. Aby sprzedawca wypłacił nasze pieniądze, odbiorca musi złożyć stosowny wniosek o zwrot powstałej nadpłaty.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Nikt nie może pozbawić odbiorcy prawa wniesienia reklamacji na rachunek za prąd  sprawdź na EnergiaDirect.pl jak domagać się swoich praw jeśli idzie o  nieprawidłowości w rozliczeniach ze sprzedawcą energii. Zwykle sprzedawca energii el. ma na rozpatrzenie reklamacji 14 dni od jego złożenia, chyba że zgodnie z podpisaną między stronami umową obowiązuje inny termin udzielenia odpowiedzi, w sprawie bonifikat wynosi on 30 dni.

Jak napisać wniosek o wypłatę nadpłaty?

We wniosku o zwrot nadpłaty należy podać następujące dane:

  • Dane klienta, na koncie którego pojawiła się nadpłata
  • Adres punktu poboru
  • Kwotę nadpłaty
  • Dyspozycje polecania wypłaty (numer rachunku bankowego i imię i nazwisko właściciela rachunku lub na poczet należności za energię elektryczną dla danego punktu poboru energii).

Na końcu wniosku znajduje się oświadczenie, które zobowiązuje wnioskodawcę do zaspokojenia ewentualnych roszczeń innych uprawnionych osób, w przypadku otrzymania nadpłaty.

Sprzedawcy przygotowali też własne wzory wniosków o zwrot nadpłaty, zobacz o Tauron nadpłata na https://energiadirect.pl/poradniki/tauron-nadplata

Wniosek można zeskanować i wysłać e-mailem na adres tok.indywidualni@tauron.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.