Ranking ofert dla domu

Sprawdź oferty, które pomogą obniżyć rachunki w Twoim domu.

Sprawdź szczegóły oferty

Ranking ofert dla firm

Porównaj, to co do zaoferowania mają sprzedawcy energii, obniż koszty prowadzenia firmy.

Sprawdź szczegóły oferty

Zmiana dostawcy prądu – na co uważać?

Sprzedawcy energii przekonują, że zmiana dostawcy prądu może przynieść spore oszczędności. Ile sprawdź korzystając z naszego bezpłatnego kalkulatora cen. Decyzję o zmianie sprzedawcy musimy podejmować z namysłem. Odbiorców najczęściej odstrasza widmo dwóch faktur za prąd, błędnie przyjmuje się, że są one wystawiane za to samo.

Dwa rachunki za prąd, czyli, za co dokładnie?Dwa rachunki za prąd, czyli, za co dokładnie?

Przyjęło się, że te dwa rachunki za prąd są za to samo, gdyż oba płacone są za prąd, ale kiedy zbadać sprawę głębiej nie można także zapominać o tym, że sprzedawca nie jest także dostawcą energii a ten nie jest producentem prądu. Podział podmiotów na rynku energii w Polsce jest jednoznaczny. Energię elektryczną odbiorca kupuje od sprzedawcy, spółki obrotu, który może należeć do koncernu energetycznego. Sprzedawcy nie posiadają własnej infrastruktury przesyłowej, nawet, jeśli spółka sprzedażowa np. RWE Polska innogy Polska nazywa się podobnie jak spółka, która wynajmuje jej sieć energetyczną RWE Dystrybucja, to są to dwie odrębne spółki, wchodzącej w skład energetycznej korporacji. Są to dwie spółki, każda z nich ma własny zarząd i odrębne zadania. W efekcie klient, który po zmianie sprzedawcy podpisze umowę na prąd z innym sprzedawcą dostawcą, dostaje dwa rachunki, ale nie za o samo.

Rachunek za prąd – rachunkiem za zużytą energię oraz za dystrybucję

Właśnie tak, przypomnijcie sobie proces zmiany sprzedawcy. W kilku krokach przebiega ona tak:

Podmioty odpowiedzialny

Opis zadania lub procesu

Uczestnicy zadania

Krok 1

– Odbiorca
– Nowy sprzedawca
Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej pomiędzy Odbiorcą a nowym sprzedawcą. Wykonaj porównanie cen energii tutaj. – Odbiorca
– Nowy sprzedawca
Krok 2
– Odbiorca Złożenie wypowiedzenia umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą. – Odbiorca
– Dotychczasowy sprzedawca

Krok 3

– Nowy sprzedawca Nowy sprzedawca powiadamia OSD o zawarciu umowy sprzedaży. OSD o zawarciu o umowę sprzedaży z Nowy Sprzedawcą OSD przygotowuje umowę na świadczenie usług dystrybucji. Powiadomienie składa się, poprzez dedykowany system informatyczny, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem wejścia w życie umowy sprzedaży. – Nowy sprzedawca
– OSD

Krok 4

– OSD OSD w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia dokonuje jego weryfikacji oraz informuje podmiot, który przedłożył powiadomienie o wyniku weryfikacji. – OSD
– Nowy sprzedawca

Krok 5

-OSD Dokonanie przez OSD odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego Odbiorcy.

Udostępnienie odczytu wskazań układu dotychczasowemu sprzedawcy oraz nowemu sprzedawcy.

– Odbiorca
– Dotychczasowy sprzedawca
– Nowy sprzedawca

Z kroku 3 wynika, że OSD przygotowuje umowę na świadczenie usług dystrybucji. Zatem od tego czasu obsługa procesu sprzedaży energii prowadzona jest w oparciu o dwie umowy:

  • Umowę sprzedaży energii zawartą z sprzedawcą.
  • Umowę świadczenie usług dystrybucji zawartą z lokalnym Dystrybutorem OSD.

Nie ma się, czego bać, podsumowując koszty tych dwóch umów za prąd nie zapłacimy więcej. Rachunek otrzymany od dostawcy może przerazić, gdyż OSD pobiera wiele płatności. Niektóre z nich takie jak opłata przesyłowa stała, opłata abonamentowa czy opłata przejściowa pobierane są w z góry określonej stawce za miesiąc. Reszta opłat jest zmienna, liczona tak jak za obrót energii, czyli im więcej energii pobierzemy tym więcej zapłacimy

Opłata przesyłowa stała (opłata dystrybucyjna stała) – zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, przeznaczona na koszty utrzymania sieci, remonty, wynagrodzenia.

Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m.in. koszty strat, które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.

Opłata przejściowa – wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów.

Opłata jakościowa – jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty i kontrole licznika.

Opłata za OZE – pokrywa koszty dopłat dla producentów zielonej energii.